Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Delårsrapporter

  • Delårsrapport, 1 januari – 30 september
    2019-11-21
  • Bokslutsrapport, 1 januari - 31 december
    26 februari 2020
  • Kvartalsrapport, 1 januari - 31 mars 2020
    7 maj 2020

Prenumerera på kvartalsrapporter och årsredovisningar

Välkommen till Genovis prenumerationsservice. Du kan prenumerera på kvartalsrapporter och årsredovisningar via e-post.
  • English