Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Delårsrapporter

 • Kvartalsrapport, 1 januari - 31 mars
  2019-05-08
 • Årsstämma
  23 maj, 17:00 på Scheelevägen 2 (Medicon Village, LUND)
 • Halvårsrapport, 1 januari - 30 juni
  2019-08-28
 • Delårsrapport, 1 januari – 30 september
  2019-11-21
No data returned

Prenumerera på kvartalsrapporter och årsredovisningar

Välkommen till Genovis prenumerationsservice. Du kan prenumerera på kvartalsrapporter och årsredovisningar via e-post.
 • English