Bolagsöversikt

Bolagsöversikt

Genovis affärsidé är att erbjuda kunder, inom läkemedelsindustri och medicinteknik, verktyg som underlättar och sparar tid vid utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Genovis grundades 1999 av Sarah Fredriksson och verksamheten var initialt inriktad på nanopartiklar (NIMT®) avsedda både för den prekliniska och kliniska marknaden. Från omkring 2010 lanserades också avancerade unika enzym för analys av biologiska läkemedel, och antikroppar för terapeutisk användning i synnerhet. Enzymportföljen växte och flera enzym i olika format har tillkommit sedan dess. 2015 renodlades Genovis verksamhet till att endast omfatta utveckling, produktion och försäljning av enzym för den växande globala läkemedelsindustrin som arbetar med att utveckla framtiden biologiska läkemedel.

Koncernen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc. (USA). Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadviser@penser.se, tel: 08-463 83 00.

  • English