Kort historik

Genovis grundades 1999 av Sarah Fredriksson som var verkställande direktör i Genovis fram till maj 2015 då hon övergick till att vara styrelsens ordförande. Verksamheten var initialt inriktad på nanopartiklar (NIMT®) avsedda både för den prekliniska och kliniska marknaden.

2006 listas Genovis aktie på Nasdaq First North Growth Market, en marknadsplats för tillväxtbolag.

2007 förvärvade Genovis en exklusiv licens till enzymet IdeS (FabRICATOR®) av Hansa Biopharma. Licensen lade grunden till Genovis enzymportfölj som på kort tid växte till flera kommersiella produkter, IgGZERO och GlyCINATOR.

2013 beslutade Genovis styrelse att den verksamhet som var knuten till nanopartiklar skulle överföras till det helägda dotterbolaget GeccoDots AB. GeccoDots utvecklade och marknadsförde nanopartiklar fram till september 2015 då verksamheten lades ner.

2015 bildade Genovis ett dotterbolag i USA som ansvarar för all försäljning på den nordamerikanska marknaden. Bolaget drevs initialt av två säljare på östkusten och hade lagerhantering i Kalifornien. Genovis lanserade två nya enzymprodukter GingisKHAN® och FabRICATOR® Z samt introducerade ett nytt tjänstekoncept där bolaget på uppdrag av kund genomför antikroppsfragmentering med ”SmartEnzymes”.

2016 lanserade Genovis en vidareutveckling av FabULOUS® som marknadsförs under namnet FabULOUS® Fab kit och GingisREX®. Bolaget slöt ett licensavtal med Life Technologies, ett helägt dotterbolag till Thermo Fisher Scientific, och presenterade en ny unik teknologiplattform för märkning av antikroppar, GlyCLICK®.

2017 utökade Genovis produktportföljen med fem nya produkter FabALACTICA®, ett unikt enzym för antikroppsanalys. Tre unika enzym för analys av glykaner; OpeRATOR®, ett helt unikt proteas som delar proteiner exakt vid stället för en viss typ av glykan, OglyZOR® och SialEXO® som båda har förbättrad prestanda jämfört med liknande enzym på marknaden och tillsammans med OpeRATOR ger ett unikt och spetsigt erbjudande inom glykananlys. GlyCLICK®, en produkt för specifik märkning av antikroppar för bl.a. utveckling av biologiska läkemedel.

2018 förstärktes marknadsorganisationen i Genovis Inc. USA med en Senior Application & Market Area Manager. Bolaget blev i och med rekryteringen representerat med säljare stationerad även på västkusten. På huvudkontoret i Lund anställdes en Sales & Business Development Manager. Genovis blev certifierad enligt ISO 9001:2015. Kvalitetscertifieringen innebär att ledningssystemet lever upp till de krav som ställs i den Internationella standarden ISO 9001:2015. Certifieringen omfattar produktutveckling, produktion och försäljning.

Genovis lanserade GlycOCATCH™ som var den första produkten i bolagets nya produktkategori för proteinupprening samt FabRICATOR®-HPLC för kvalitetsanalys av antikroppar i automatiserade analyssystem. FabRICATOR®-HPLC baseras på Genovis FabRICATOR-teknologi och kan användas i redan existerande analyssystem för snabb analys utan manuell provhantering.

2019 slöt Genovis ett samarbetsavtal med Thermo Fisher Scientific för utveckling av nya metoder för automatiserad provhantering och analys av biologiska läkemedel baserat på kromatografiska och mass-spektrometriska analysmetoder (LC-MS). Samarbetet syftar till att utveckla avancerade arbetsflöden från start till mål för komplexa biologiska läkemedelsmolekyler för att möta det ökade behovet av effektiva, snabba och förenklade kvalitetsanalyser.

2020 förvärvade Genovis samtliga aktier i det privatägda bolaget QED Bioscience Inc. baserat i San Diego, USA och blev därmed en väletablerad leverantör av högkvalitativa antikroppar samt fick en utökad kundbas för Genovis antikroppsmärkningsteknologi GlyCLICK®. Vidare ingick Genovis ett licens- och leveransavtal för unika toxin och linker-teknologier med Glykos Finland Oy. Genom att använda GlyCLICK® samt Glykos unika toxin- och linkerteknologier kan Genovis erbjuda biopharmakunder en plattform för att skapa egna väldefinierade ADCer från en befintlig antikropp med förbättrade egenskaper.

  • English