Operativ strategi

  • Erbjuda innovation i kombination med hög kvalité genom intern utveckling. Men även att arbeta nära forskningsfronten och värna relationerna med framstående forskargrupper samt aktivt söka nya tekniker genom förvärv av immateriella rättigheter eller bolag.
  • Arbeta nära kunden för att implementera enzymen i analysrutiner redan från upptäckt av nya läkemedel, via klinisk prövning till produktionskontroll av kundens läkemedelskandidat under hela dess livslängd.
  • Att vara ett innovativt bolag och en attraktiv arbetsplats som tar tillvara medarbetarnas kompetens och ger dem möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och professionella utveckling.
  • English