Strategi

För att nå de finansiella och operativa målen har Genovis följande strategi:

  • Erbjuda innovation i kombination med hög kvalité genom att dels arbeta nära forskningsfronten och värna relationerna med framstående forskargrupper och dels aktivt söka nya tekniker genom förvärv av immateriella rättigheter eller bolag.
  • Arbeta nära kunden för att implementera enzymen i analysrutiner redan från upptäckt av nya läkemedel, via klinisk prövning till produktionskontroll av kundens läkemedelskandidat under hela dess livslängd.
  • Att vara ett innovativt bolag och en attraktiv arbetsplats som tar tillvara medarbetarnas kompetens och ger dem möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och professionella utveckling.
  • English