Operativ strategi

  • Erbjuda kundstyrd innovation i kombina­tion med hög kvalitet genom att arbeta nära forskningsfronten och söka nya tekniker ge­nom förvärv av immateriella rättigheter eller bolag för att kunna erbjuda unika lösningar med högt värde till våra kunder.
  • Arbeta nära kunden för att implementera enzymen i analysrutiner redan från upptäckt av nya läkemedel, via klinisk prövning till produktionskontroll av kundens läkemedelskandidat under hela dess livslängd.
  • Att vara ett innovativt bolag och en attraktiv arbetsplats som tar tillvara medarbetarnas kompetens och ger dem möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och professionella utveckling.
  • English