Ledningsgrupp

Verkställande direktören har övergripande ansvar för koncernen Genovis. Han ansvarar för att utfärda och upprätthålla instruktioner för delegering till ledningsgruppen i bolaget. Ledningsgruppen har gemensamma möten varje månad för att diskutera koncernens resultat och finansiella ställning, status i forsknings- och utvecklingsprojekten, strategifrågor samt uppföljning av budget och prognoser.

Född: 1971
Utbildning: Civilingenjör
Anställd sedan: 2002

Aktier i Genovis: 131 703 aktier

Relevant erfarenhet

Fredrik Olsson har bred erfarenhet av produktionsprocesser från livsmedels- och bioteknisk industri där en stor del av hans arbete involverat upprättande av processer och kvalitetssystem för olika branschspecifika standarder såväl som generella system. Fredrik Olsson är också medförfattare till ett flertal vetenskapliga publikationer och patent.

Senast uppdaterad: 2020-03-03

Född: 1957
Utbildning: LL.M.
Anställd sedan: 2007
Aktier i Genovis: 54 875 aktier

Relevant erfarenhet

Susanne Ahlberg har erfarenhet från både start-up bolag och mogna bolag, har arbetat inom corporate finance och i ledande befattningar i publika noterade bolag samt har lång erfarenhet inom affärsjuridikens alla områden samt immaterialrätt.

Senast uppdaterad: 2021-05-31

Född: 1976
Utbildning: MSc
Anställd sedan: 2009
Aktier i Genovis: Innehar inga aktier

Relevant erfarenhet

Linda Andersson har mångårig erfarenhet av produktionsprocesser samt utveckling av analysmetoder för kvalitetssäkring. Har tidigare arbetat i en global miljö för GE Healthcare inom diagnostikområdet där kontrastmedel för MR samt röntgen utvecklades och testades i pre-klinisk fas med fokus på onkologimodeller, arbetat på CRO-bolag som Imagnia AB där bland annat enzymkinetik studerades med hjälp av MR/NMR samt Eijdo Research AB där pre-kliniska studier för MR imaging genomfördes.

Senast uppdaterad: 2020-02-11

Född: 1964
Utbildning: PhD
Anställd sedan: 2016
Aktier i Genovis: Innehar inga aktier

Relevant erfarenhet

Helén Carlsson Nyhlén har mer än 20 års erfarenhet av arbete med proteiner inom läkemedels- och bioteknisk industri och har haft olika roller i utvecklingsprojekt i preklinisk- och klinisk fas för tillverkning och analys av läkemedelskandidater vilket även inkluderat arbete och dokumentation enligt kvalitetssystemet GMP.

Senast uppdaterad: 2020-02-11

Född: 1984
Utbildning: PhD
Anställd sedan: 2017
Aktier i Genovis: Innehar inga aktier

Relevant erfarenhet

Rolf Lood har arbetat som konsult åt ett flertal stora internationella företag inom utveckling av nya produkter och har bred erfarenhet av forskning med mikroorganismer och enzym, där stort fokus under de senaste tio åren varit bakteriella glykosidas och proteas med bioteknologiska applikationer. Är författare till ett flertal vetenskapliga publikationer och patent, docent vid Lunds universitet inom experimentell infektionsmedicin samt vetenskaplig rådgivare till ett flertal internationella biotech-bolag.

Senast uppdaterad: 2020-02-11

Född: 1985
Utbildning: Civilingenjör, PhD Biomedicin
Anställd sedan: 2014
Aktier i Genovis: Innehar inga aktier

Relevant erfarenhet

Jonathan Sjögren är specialist på enzymer som modifierar antikroppar och har disputerat vid Lunds universitet. Har 10 års erfarenhet inom life science både från akademi och industri och har arbetat med global affärsutveckling och framgångsrikt kommersialiserat forskningsresultat. Jonathan är författare till flertalet vetenskapliga publikationer och patent.

Senast uppdaterad: 2021-06-16

  • English