Revisorer

I svenska aktiebolag väljs de oberoende revisorerna av aktieägarna på årsstämman. 

Revisorerna rapporterar aktieägarna på bolagets årsstämma. Minst en gång per år rapporterar revisorerna till styrelsen utan att den verkställande direktören eller någon annan av bolagets operativa ledning närvarar vid mötet.

Vid bolagsstämman 2016 omvaldes det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Sofia Götmar-Blomstedt är huvudansvarig revisor.

Sofia Götmar-Blomstedt

Auktoriserad revisor
Revisor i Genovis sedan: 2008
Född: 1969
Utbildning: Civilekonom

  • English