Revisorer

I svenska aktiebolag väljs de oberoende revisorerna av aktieägarna på årsstämman. 

Revisorerna rapporterar aktieägarna på bolagets årsstämma. Minst en gång per år rapporterar revisorerna till styrelsen utan att den verkställande direktören eller någon annan av bolagets operativa ledning närvarar vid mötet.

Vid bolagsstämman 2020 omvaldes det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Neda Feher är huvudansvarig revisor.

Neda Feher

Auktoriserad revisor
Revisor i Genovis sedan: 2020

  • English