Revisorer

I svenska aktiebolag väljs de oberoende revisorerna av aktieägarna på årsstämman. 

Revisorerna rapporterar aktieägarna på bolagets årsstämma. Minst en gång per år rapporterar revisorerna till styrelsen utan att den verkställande direktören eller någon annan av bolagets operativa ledning närvarar vid mötet.

Vid bolagsstämman 2016 omvaldes det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Willfors som huvudansvarig revisor och Sofia Götmar-Blomstedt som medrevisor.

 

Sofia Götmar-Blomstedt 

Auktoriserad revisor 
Revisor i Genovis sedan: 2008
Född: 1969
Utbildning: Civilekonom

  • English