Verkställande ledning

VD har övergripande ansvar för koncernen Genovis. Verkställande ledningen har gemensamt ansvar för strategiska frågor såsom företagets utveckling, marknadsföring och prissättning.

Född: 1971.
Utbildning: Civilingenjör
Anställd sedan: 2002

Aktier i Genovis: 117 203 aktier

Relevant arbetslivserfarenhet

Fredrik Olsson har bred erfarenhet av produktionsprocesser från livsmedels- och bioteknisk industri där en stor del av hans arbete involverat upprättande av processer och kvalitetssystem för olika branschspecifika standarder såväl som generella system. Fredrik Olsson är också medförfattare till ett flertal vetenskapliga publikationer och patent.

Senast uppdaterad: 2018-07-23

  • English