Aktien

Aktien

Genovis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad avsedd för tillväxtföretag. Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Genovis, certifiedadviser@penser.se, tel: 08-463 83 00.

Aktiekapitalet uppgår till 16 366 428,50 SEK.

Kortnamn: GENO
ISIN: SE0002485979
Antal aktier: 65 465 714 aktier
Rösträtt: En röst
Valuta: SEK

  • English