Mål

Övergripande mål

  • Öka kunskapen om biologiska processer som möjliggör nya och effektiva behandlingsmetoder och läkemedel.
  • Etablera Genovis produkter som förstahandsval i alla analyser, från tidig upptäckt till produktion av framtidens läkemedel.
  • Skapa ett långsiktigt värde för Genovis ägare genom ett resultat som dels genererar utdelning till ägarna och dels genererar medel för en fortsatt innovativ utveckling av bolaget.

Mål 2021

Finansiella mål

  • Positivt rörelseresultat före avskrivningar.
  • Årlig organisk försäljningstillväxt på minst 25 procent.

Operativa mål

  • Minst tre produktlanseringar under 2021.
  • Etablera Genovis produkter som verktyg inom kvalitetskontroll i hela kundens värdekedja från upptäckt till produktion av läkemedel.
  • Etablera försäljning inom nya applikationsområde och geografiska marknader.
  • English