Mål

Övergripande mål

  • Öka kunskapen om biologiska processer som möjliggör nya och effektiva behandlingsmetoder och läkemedel.
  • Etablera Genovis produkter som förstahandsval i alla analyser, från tidig upptäckt till produktion av framtidens läkemedel.
  • Skapa ett långsiktigt värde för Genovis ägare genom ett resultat som dels genererar utdelning till ägarna och dels genererar medel för en fortsatt innovativ utveckling av bolaget.

Mål 2018-2019

Finansiella mål

  • Positivt rörelseresultat 2018 före avskrivningar på kvartalsbasis under individuella kvartal.
  • Årlig organisk försäljningstillväxt på minst 25 procent.

Operativa mål

  • Minst tre produktlanseringar under 2018.
  • Etablera samarbetsavtal/distributionsavtal på ytterligare marknader i Asien.
  • Etablera FabRICATOR® och de andra enzymen som verktyg inom kvalitetskontroll i produktion av material avsedda för kliniska studier.
  • English