Mål

Övergripande mål

  • Att med innovativa produkter möjliggöra utveckling av nya och effektiva behandlingsmetoder och läkemedel.
  • Fortsätta etablera Genovis produkter som värdefulla verktyg i hela kundens värdekedja från upptäckt till produktion av läkemedel.
  • Skapa ett långsiktigt värde för Genovis ägare genom ett resultat som dels genererar utdelning till ägarna och dels genererar medel för innovation och tillväxtsatsningar för fortsatt utveckling av bolaget.

Mål 2023-2024

Finansiella mål

  • Positivt rörelseresultat före avskrivningar.
  • Försäljningstillväxt om 20 procent per år över en treårspeiod.

Operativa mål

  • Minst tre produktlanseringar per år.
  • English