Styrelse

Styrelsen ansvarar för Genovis långsiktiga verksamhet och bolagets organisation.

Genovis styrelse består av fyra ledamöter valda av bolagsstämman. Styrelsen sammanträder fem gånger per år enligt det arbetsschema som styrelsen har antagit. Styrelsen kan, utöver ordinarie möten, sammanträda vid behov.

Ledamot i styrelsen sedan: 2020
Född: 1952
Utbildning: Civilekonom från CBS
Aktier i Genovis: 100 000 aktier

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Torben Jørgensen är styrelseordförande i Biotage AB och Atlas Antibodies AB samt styrelseledamot i Micropos AB och Intervacc AB.

Relevant arbetslivserfarenhet

Tidigare erfarenheter är bl.a. VD och koncernchef i Biotage AB, Affibody AB, Karo Bio och DAKO A/S.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Senast uppdaterad: 2021-05-31

Ledamot i styrelsen sedan: 2014
Född: 1949
Utbildning: Läkare, Fil kand.
Aktier i Genovis: 9 990 653 aktier

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Styrelseledamot i LOX Container Technology AB, PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Holding AB, PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB, Vizendo AB, Dicel AB, Sturebadet Health AB, Redeye AB/Redhold AB, Mikael Lönn AB, Professionell ägarstyrning i Sverige AB, Professionell ägarstyrning PÄAB ll, Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening, Ilya Pharma AB och Spago Nanomedical AB.

Relevant arbetslivserfarenhet

Mikael Lönn är läkare, entreprenör och har varit verksam som företagsledare i ett flertal branscher men framför allt inom hälso- och sjukvård. Han har lång erfarenhet av finansiella investeringar och gedigen erfarenhet från rådgivning och aktivt styrelseengage­mang i ett antal uppstarts- och tillväxtföretag såväl som erfarenhet från större organisationer som landstings- och kommunägda.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolagets större aktieägare men inte i förhållande till bolaget.

Senast uppdaterad: 2019-11-01

Ledamot i styrelsen sedan: 2011
Född: 1956
Utbildning: Fil kand.
Aktier i Genovis: 49 998

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Styrelseordförande i AlphaBeta AB, Biocrine AB, Spiber Technologies AB och Science Pacific AB. Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB.

Relevant arbetslivserfarenhet

Kenth Petersson har tidigare arbetat som
 analytiker och har bred erfarenhet av bioteknikbranschen. Verkar sedan 10 år som affärsängel och huvudägare i ett antal biotechföretag.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Senast uppdaterad: 2019-02-15

Ledamot i styrelsen sedan: 2019
Född: 1961
Utbildning: PhD Biochemistry
Aktier i Genovis: 5 160 aktier

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Styreseledamot i Vinnova, SwedenBio, AmCham Sweden och Atlas Antibodies AB samt ett flertal bolag inom GE-koncernen.

Relevant arbetslivserfarenhet

Arbetar som vd för GE Norden och Testa Center i Uppsala. Har tidigare varit vd för IMED AB och global chef för BioProcess R&D i GEHC Life Science samt innehaft flera projektledande positioner hos Pharmacia Corp & Pharmacia & Upjohn.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Senast uppdaterad: 2020-03-14


Ledamot i styrelsen sedan: 2021
Född: 1953
Utbildning: GRIC Chemistry, FRSC
Aktier i Genovis: Inga

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Steve Jordan innehar inga övriga styrelseuppdrag.

Relevant arbetslivserfarenhet

Steve är verksam som konsult för flera bolag som utvecklar nya teknologier och material för life-science industrin. Har tidigare varit verksam som Chief Scientific Officer och Senior Director R&D Chemistry på Biotage, Head of Business Development på CombiPure UK, Director Analytical of sciences, compound management och instrument development på Millennium UK samt Section Leader for High Throughput Medicinal Chemistry på Roche Discovery Welwyn.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Senast uppdaterad: 2021-05-27

  • English