Styrelse

Styrelsen ansvarar för Genovis långsiktiga verksamhet och bolagets organisation.

Genovis styrelse består av sex ledamöter valda av bolagsstämman. Styrelsen sammanträder fem gånger per år enligt det arbetsschema som styrelsen har antagit. Styrelsen kan, utöver ordinarie möten, sammanträda vid behov.

Ledamot i styrelsen sedan: 2016
Född: 1959
Utbildning: MSc
Aktier i Genovis: 60 000 aktier

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Styrelse-ordförande i Winge Management AB och Cray Innovation AB. Styrelseledamot i Single Technologies AB.

Relevant arbetslivserfarenhet

Mårten driver egen konsultbyrå Winge Management AB och har tidigare arbetat med internationell kommersialisering av nya teknologier inom life science. Han har tjänstgjort som vd på Medical Vision AB, Proxeon A/S (Odense, Danmark) och på flera bolag inom Doxa koncernen och BroGripen AB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Senast uppdaterad: 2019-03-20

Ledamot i styrelsen sedan: 2018
Född: 1960
Utbildning: BSc medicinsk vetenskap samt Executive MBA
Aktier i Genovis: Innehar inga aktier

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Styrelseledamot i Uppsala universitet Holding AB, SLU Holding AB, Bio-Works AB, Dicot AB samt fullmäktigemedlem i Stockholms Handelskammare.

Relevant arbetslivserfarenhet

Lena Söderström har 30 års erfarenhet av ledande befattningar från internationella läkemedels- och medicintekniska bolag samt bred erfarenhet från projektledning, affärsutveckling, internationell marknadsföring och tillverkning.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Senast uppdaterad: 2019-01-10

Ledamot i styrelsen sedan: 2014
Född: 1949
Utbildning: Läkare, Fil kand.
Aktier i Genovis: 12 490 653 aktier

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Styrelseledamot i LOX Container Technology AB, PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Holding AB, PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB, Vizendo AB, Dicel AB, Sturebadet Health AB, Redeye AB/Redhold AB, Mikael Lönn AB, Professionell ägarstyrning i Sverige AB, Professionell ägarstyrning PÄAB ll, Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening, Ilya Pharma AB och Spago Nanomedical AB.

Relevant arbetslivserfarenhet

Mikael Lönn är läkare, entreprenör och har varit verksam som företagsledare i ett flertal branscher men framför allt inom hälso- och sjukvård. Han har lång erfarenhet av finansiella investeringar och gedigen erfarenhet från rådgivning och aktivt styrelseengage­mang i ett antal uppstarts- och tillväxtföretag såväl som erfarenhet från större organisationer som landstings- och kommunägda.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolagets större aktieägare men inte i förhållande till bolaget.

Senast uppdaterad: 2019-02-18

Ledamot i styrelsen sedan: 2011
Född: 1956
Utbildning: Fil kand.
Aktier i Genovis: 49 998

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Styrelseordförande i AlphaBeta AB, Biocrine AB, Spiber Technologies AB och Science Pacific AB. Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB.

Relevant arbetslivserfarenhet

Kenth Petersson har tidigare arbetat som
 analytiker och har bred erfarenhet av bioteknikbranschen. Verkar sedan 10 år som affärsängel och huvudägare i ett antal biotechföretag.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Senast uppdaterad: 2019-02-15

Ledamot i styrelsen sedan: 2018
Född: 1957
Utbildning: Civilekonom
Aktier i Genovis: 50 002 aktier

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Styrelseledamot Lacolle AB.

Relevant arbetslivserfarenhet

Peter Hein har lång erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat life science industrin. Han har arbetat som CFO på Q-Med och Biolipox (Orexo) samt CFO samt VD på Granngården och arbetar nu som konsult och interimschef, CFO, för ett par mindre bioteknikbolag. Hans bakgrund är inom ekonomi och finans, bland annat från Ericsson och Swedish Match i Schweiz.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Senast uppdaterad: 2019-01-10

Ledamot i styrelsen sedan: 2019
Född: 1961
Utbildning: PhD Biochemistry
Aktier i Genovis: innehar inga aktier

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Styreseledamot i Vinnova, SwedenBio, AmCham Sweden och Atlas Antibodies AB samt ett flertal bolag inom GE-koncernen.

Relevant arbetslivserfarenhet

Arbetar som vd för GE Norden och Testa Center i Uppsala. Har tidigare varit vd för IMED AB och global chef för BioProcess R&D i GEHC Life Science samt innehaft flera projektledande positioner hos Pharmacia Corp & Pharmacia & Upjohn.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Senast uppdaterad: 2019-06-11

Ledamot i styrelsen sedan: 2019
Född: 1959
Utbildning: BSc in International Business
Aktier i Genovis: innehar inga aktier

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Styrelseledamot i GHW Consulting AB och adjungerad styrelseledamot i Beactica AB.

Relevant arbetslivserfarenhet

Driver egen konsultbyrå och har 30 års erfarenhet från internationell strategiformulering, affärsutveckling och kommersialisering.  Har innehaft ledande befattningar i internationella läkemedels- och bioteknikbolag bl.a. CBO (Chief Business Officer) och VD för Lytix Biopharma samt innehaft olika ledningsbefattningar i AstraZeneca.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Senast uppdaterad: 2019-06-11

  • English