Styrelse

Styrelsen ansvarar för Genovis långsiktiga verksamhet och bolagets organisation.

Genovis styrelse består av fem ledamöter valda av bolagsstämman. Styrelsen sammanträder sex gånger per år enligt det arbetsschema som styrelsen har antagit. Styrelsen kan, utöver ordinarie möten, sammanträda vid behov.

Ledamot i styrelsen sedan: 2016
Född: 1959
Utbildning: MSc
Aktier i Genovis: 60 000 aktier

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Styrelse-ordförande i Winge Management AB och Cray Innovation AB. Styrelseledamot i Hälsa på minuten Sverige AB och styrelsesuppleant i EmVe Properties Holding AB.

Relevant arbetslivserfarenhet

Mårten har arbetat med internationell kommersialisering av nya teknologier inom life science och är nu verksam som vd på Medical Vision AB. Han har tidigare tjänstgjort som vd i Proxeon A/S (Odense, Danmark) och på flera bolag inom Doxa koncernen och BroGripen AB. Mårten driver egen konsultbyrå Winge Management och har grundat respektive avyttrat ett flertal bolag.

Senast uppdaterad: 2016-07-01

Ledamot i styrelsen sedan: 2011
Född: 1963
Utbildning: Läkare, medicine doktor
Aktier i Genovis: 44 440 aktier via bolag

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Inga övriga uppdrag.

Relevant arbetslivserfarenhet

Jacob Engellau är verksam som överläkare vid Onkologiska kliniken, Finsencentret, Rigshospitalet, Köpenhamn, docent vid Lunds Universitet och tidigare chef för strålbehandlingsverksamheten vid Skånes Universitetssjukhus.

Senast uppdaterad: 2016-06-28

Ledamot i styrelsen sedan: 2014
Född: 1949
Utbildning: Läkare, Fil kand.
Aktier i Genovis: 12 490 653 aktier

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Styrelseordförande i LOX Container Technology AB, Anti-Snore Partner Sweden PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB. Styrelseledamot i Oral Care Holding SWE AB, PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Holding AB, PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB, Vizendo AB, Dicel AB, Sturebadet Health Care AB, Sturebadet Health AB, Redeye AB/Redhold AB, Mikael Lönn AB, Sdiptech AB, Professionell ägarstyrning i Sverige AB, Professionell ägarstyrning PÄAB ll, SciLife Clinic AB och Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening.

Relevant arbetslivserfarenhet

Mikael Lönn är läkare, entreprenör och har varit verksam som företagsledare i ett flertal branscher men framför allt inom hälso- och sjukvård. Han har lång erfarenhet av finansiella investeringar och gedigen erfarenhet från rådgivning och aktivt styrelseengage­mang i ett antal uppstarts- och tillväxtföretag såväl som erfarenhet från större organisationer som landstings- och kommunägda.

Senast uppdaterad: 2018-02-02

Ledamot i styrelsen sedan: 2011
Född: 1956
Utbildning: Fil kand.
Aktier i Genovis: 49 998

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Styrelseordförande i AlphaBeta AB, Biocrine AB, Spiber Technologies AB och Science Pacific AB. Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB och BioInvent AB.

Relevant arbetslivserfarenhet

Kenth Petersson har tidigare arbetat som
analytiker och har bred erfarenhet av bioteknikbranschen. Verkar sedan 10 år som affärsängel och huvudägare i ett antal biotechföretag.

Senast uppdaterad: 2016-06-29

Ledamot i styrelsen sedan: 2014
Född: 1954
Utbildning: Ph.D.
Aktier i Genovis: innehar inga aktier

Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag

Inga övriga uppdrag.

Relevant arbetslivserfarenhet

Ordinarie styrelseledamot i Genovis sedan 2014. Lena Mårtensson Wernrud driver egen konsultbyrå, Martensson Innovative Partner. Hon har 30 års erfarenhet av medicinsk teknik och läkemedelsindustri på ledningsgruppsnivå inom bl.a. Gambro AB, Pharmacia och AstraZeneca. Har varit medlem av styrgrupper mellan AstraZeneca och mindre biotech företag och universitet.

Senast uppdaterad: 2015-07-10

  • English