Största ägare

Namn Antal AK Innehav (%) Röster (%)
LÖNN, MIKAEL 9 990 653 15,83 15,83
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION 7 277 202 11,53 11,53
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 3 599 304 5,70 5,70
ANDRA AP-FONDEN 1 700 000 2,69 2,69
CORE NY TEKNIK 1 700 000 2,69 2,69
HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE 1 260 072

2,00 2,00
AKTIA NORDIC MICRO CAP 1 232 986

1,95

1,95

OHLSSON, LEIF 1 112 000

1,76 1,76
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, W8IMY 1 070 000

1,70 1,70
ZARAMANT AB 1 065 032

1,69

1,69

Källa: Euroclear Sweden AB. Uppdaterat 2019-05-31

Storleksklasser

Innehav Antal aktieägare Antal AK Röster (%) Marknadsvärde (kSEK)
1 - 5 000 3 713

4 009 975

6,35

72 180

5 001 - 20 000 566

5 755 284

9,12

103 595

20 001 - 100 000 219

8 697 604

13,78

156 557

100 001 - 500 000 40

9 258 102

14,67

166 646

500 001 - 17

35 379 035

56,07

636 823

Totalt 4 555

63 100 000

100,00

1 135 800

Källa: Euroclear Sweden AB. Uppdaterat 2019-05-31

  • English