Största ägare

Namn Antal AK Innehav (%) Röster (%)
LÖNN, MIKAEL 9 490 653 14,5 14,5
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 5 667 147 8,66 8,66
ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL 3 647 488 5,57 5,57
TIN NY TEKNIK 3 321 296 5,07 5,07
SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK BTI 3 100 000 4,74 4,74
HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE 2 311 246 3,53 3,53
ANDRA AP-FONDEN 2 230 304 3,41 3,41
J.P. MORGAN SE, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY/NQI 2 196 696 3,36 3,36
Aktia Nordic 1 880 000 2,87 2,87
Avanza Pension 1 662 719 2,54 2,54
Övriga 29 958 165 45,75 45,75
Totalt 65 465 714 100 100

Källa: Euroclear Sweden AB. Uppdaterat 2024-03-28

Storleksklasser

Innehav Antal aktieägare Antal AK Röster (%) Marknadsvärde (kSEK)
1 - 5 000 7 231 4 774 820 7,29 159 479
5 001 - 20 000 448 4 550 709 6,95 151 994
20 001 - 100 000 193 7 451 385 11,38 248 876
100 001 - 500 000 42 9 190 744 14,04 306 971
500 001 - 16 39 498 056 60,33 1 319 235
Totalt 7 930 65 465 714 100,00 2 186 555

Källa: Euroclear Sweden AB. Uppdaterat 2024-03-28

  • English