Största ägare

Namn Antal AK Innehav (%) Röster (%)
LÖNN, MIKAEL 12 490 653 19,80 19,80
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 7 535 539 11,94 11,94
HANSA MEDICAL AB 5 712 161 9,05 9,05
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 5 255 449 8,33 8,33
ZARAMANT AB 1 305 000 2,07 2,07
OHLSSON, LEIF GÖSTA LENNART 1 180 000 1,87 1,87
ERIK WALLDÉN AB 959 640 1,52 1,52
BJÖRCK, LARS 900 000 1,43 1,43
SVENSSON, BIRGITTA 799 998 1,27 1,27
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 727 655 1,15 1,15

Källa: Euroclear Sweden AB. Uppdaterat 2018-12-28

Storleksklasser

Innehav Antal aktieägare Antal AK Röster (%) Marknadsvärde (kSEK)
1 - 5 000 2 194 2 902 024 4,60 20 082
5 001 - 20 000 507 5 275 890 8,36 35 509
20 001 - 100 000 213 8 732 363 13,84 60 428
100 001 - 500 000 38 8 138 252 12,90 56 317
500 001 - 12 38 051 471 60,30 263 316
Totalt 2 964 63 100 000 100,00 436 652

Källa: Euroclear Sweden AB. Uppdaterat 2018-12-28

  • English