Största ägare

Namn Antal AK Innehav (%) Röster (%)
LÖNN, MIKAEL 9 990 653 15,26 15,26
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 6 273 080 9,58 9,58
TIN NY TEKNIK 2 821 296 4,31 4,31
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 2 169 372

3,31 3,31
ANDRA AP-FONDEN 1 938 095 2,96 2,96
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, W8IMY 1 795 933

2,74 2,74
HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE 1 600 000 2,44 2,44
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 464 399

2,24 2,24
SIJOITUSRAHASTO AKTIA NORDIC MIC 1 200 000 1,83 1,83
OHLSSON, LEIF 1 103 000 1,68 1,68
SIJOITUSRAHASTO AKTIA NORDIC SMALL 934 000 1,43 1,43

Källa: Euroclear Sweden AB. Uppdaterat 2021-03-31

Storleksklasser

Innehav Antal aktieägare Antal AK Röster (%) Marknadsvärde (kSEK)
1 - 5 000 7 419

5 459 685

8,34 195 457

5 001 - 20 000 536

5 410 153

8,26 193 683

20 001 - 100 000 209

8 215 304

12,55 294 108

100 001 - 500 000 48

11 044 403

16,87 395 390

500 001 - 17 35 336 169

53,98 1 265 035

Totalt 8 229

65 465 714 100,00 2 343 673

Källa: Euroclear Sweden AB. Uppdaterat 2021-03-31

  • English