Största ägare

Namn Antal AK Innehav (%) Röster (%)
LÖNN, MIKAEL 12 490 653 20,72 20,72
HANSA MEDICAL AB 5 712 161 9,47 9,47
ADUNO AB 3 605 302 5,98 5,98
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 2 689 066 4,46 4,46
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 2 643 927 4,39 4,39
SELEQUITY PARTNERS AB 2 415 020 4,01 4,01
ZARAMANT AB 1 305 000 2,16 2,16

Källa: Euroclear Sweden AB. Uppdaterat 2017-12-29

Storleksklasser

Innehav Antal aktieägare Antal AK Röster (%) Marknadsvärde (kSEK)
1 - 5 000 1 833 2 458 370 4,08 7 965
5 001 - 20 000 423 4 339 286 7,20 14 059
20 001 - 100 000 195 8 359 449 13,86 27 085
100 001 - 500 000 42 9 027 449 14,97 29 249
500 001 - 13 36 109 608 59,89 116 995
Totalt 2 506 60 294 162 100,00 195 353

Källa: Euroclear Sweden AB. Uppdaterat 2017-12-29

  • English