Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Delårsrapporter

 • Bokslutsrapport, 1 januari - 31 december
  2020-02-26
 • Årsredovisning
  2020-04-14
 • Årsstämma
  2020-05-05
 • Kvartalsrapport, 1 januari - 31 mars 2020
  2020-05-07
 • Halvårsrapport, 1 januari - 30 juni
  2020-08-20

Prenumerera på kvartalsrapporter och årsredovisningar

Välkommen till Genovis prenumerationsservice. Du kan prenumerera på kvartalsrapporter och årsredovisningar via e-post.
 • English