Fem år i sammandrag

År 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning (kSEK) 60 549  34 568 22 867 18 542 13 268
Rörelseresultat (kSEK) 10 067  -960 -7 835 -14 770 -19 824
Soliditet (%) 73  69 69 71 52
Kassalikviditet (%) 227  243 237 224 124
Eget kapital (kSEK) 35 621  20 071 18 188 15 545 8 822
Eget kapital/aktie (SEK) 0,56  0,42 0,31 0,33 0,29
Antal anställda 24  20 17 14 13
Utdelning per aktie (SEK) 0 0 0 0
Antal aktier vid årets utgång 63 100 000  63 100 000 60 294 162 55 294 162 36 862 775

 

  • English