Fem år i sammandrag

År 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning (kSEK) 22 867 18 542 13 268 8 252 8 912
Rörelseresultat (kSEK) -7 835 -14 770 -19 824 -20 471 -15 985
Soliditet (%) 69 71 52 76 80
Kassalikviditet (%) 237 224 124 195 420
Eget kapital (kSEK) 18 188 15 545 8 822 14 538 33 085
Eget kapital/aktie (SEK) 0,31 0,33 0,29 0,68 0,76
Antal anställda 17 14 13 16 14
Utdelning per aktie (SEK) 0 0 0 0 0
Antal aktier vid årets utgång 60 294 162 55 294 162 36 862 775 21 845 652 15 780 757
  • English