Fem år i sammandrag

År 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning (kSEK) 61 030 60 549 34 568 22 867 18 542
Rörelseresultat (kSEK) 3 140 10 067 -960 -7 835 -14 770
Soliditet (%) 82 73 69 69 71
Kassalikviditet (%) 431 227 243 237 224
Eget kapital (kSEK) 87 165 35 621 26 071 18 188 15 545
Eget kapital/aktie (SEK) 1,34 0,56 0,42 0,31 0,33
Antal anställda 34 24 20 17 14
Utdelning per aktie (SEK) 0 0 0 0 0
Antal aktier vid årets utgång 65 465 714 63 100 000 63 100 000 60 294 162 55 294 162

 

  • English