Fem år i sammandrag

År 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning (kSEK) 18 542 13 268 8 252 8 912 6 080
Rörelseresultat (kSEK) -14 770 -19 824 -20 471 -15 985 -20 181
Soliditet (%) 71 52 76 80 75
Kassalikviditet (%) 224 124 195 420 211
Eget kapital (kSEK) 15 545 8 822 14 538 33 085 13 633
Eget kapital/aktie (SEK) 0,33 0,29 0,68 0,76 1,15
Antal anställda 14 13 16 14 14
Utdelning per aktie (SEK) 0 0 0 0 0
Antal aktier vid årets utgång 55 294 162 36 862 775 21 845 652 15 780 757 11 835 568
  • English