Fem år i sammandrag

År 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning (kSEK) 93 018 61 030 60 549 34 568 22 867
Rörelseresultat (kSEK) 24 543 3 140 10 067 -960 -7 835
Soliditet (%) 80 82 73 69 69
Kassalikviditet (%) 398 431 227 243 237
Eget kapital (kSEK) 113 994 87 165 35 621 26 071 18 188
Eget kapital/aktie (SEK) 2,00 1,34 0,56 0,42 0,31
Antal anställda 33 34 24 20 17
Utdelning per aktie (SEK) 0 0 0 0 0
Antal aktier vid årets utgång 65 465 714 65 465 714 63 100 000 63 100 000 60 294 162

 

  • English